Box 3 berekening elk jaar anders

maandag, 5 oktober, 2015

Als het aan de wetgever ligt dan zal Box 3 vanaf 2017 worden aangepast. Men wil beter aansluiten bij het werkelijk haalbare rendement. Zo gaan er verschillende staffels komen (Rendementsklassen) waarbij de gedachte is dat mensen met een hoger vermogen een beter rendement kunnen halen. Daar zijn uiteraard vraagtekens bij te plaatsen. Hierachter steekt een ingewikkeld systeem van schijven en berekeningen die bepalen welk deel onder het lage en welk deel onder het hoge rendement valt. Hoe dat werk is te ingewikkeld om hier eenvoudig uit te leggen.

Het omslagpunt voor alleenstaanden ligt rond de € 300.000 en voor gehuwden op ca. € 345.000. Blijft uw vermogen hieronder dan gaat u minder Box 3 belasting betalen dan u nu doet. Dat zal het geval zijn voor het overgrote deel van onze klanten.

In de praktijk betekent dit dat het rendement dat nu fictief op 4% staat zal worden aangepast naar 1,63% voor lagere vermogens en 5,5% voor hogere. Daarover betaalt u dan 30% inkomstenbelasting. Dat is dus effectief een belastingdruk van 0,49% tot 1,65%. Nu is dat nog 1,2% ongeacht de hoogte van uw vermogen en het rendement dat u haalt.

Het streven is om jaarlijks de tarieven (1,63% of 5,5%) aan te passen op basis van semi-actuele rendementscijfers.

Update 8 oktober 2015: De Tweede Kamer heeft op 6 oktober een motie aangenomen waarin zij de regering opdracht geeft om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de werkelijke rendementen te belasten in Box 3. Wordt vervolgd dus!