Sofiad Nieuwsbrief van 4 december 2015

maandag, 7 december, 2015

Het is weer zover: onze jaarlijkste nieuwsbrief is verzonden naar onze relaties. Hieronder treft u onze nieuwsbrief aan. Wilt u deze liever downloaden? Dat kan door op deze link te klikken.

DigiD en de Digitale Belastingdienst
We beginnen met een item dat onze klanten nogal bezighoudt gezien de vele telefoontjes die wij de afgelopen weken hierover kregen. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij de communicatie met de burgers voornamelijk digitaal wil gaan uitvoeren. Daarvoor krijgt iedere burger een Mijnoverheid-account. Door daarop in te loggen (met uw DigiD) kunt u berichten over belastingaanslagen en toeslagen inzien. Veel klanten belden ons vervolgens met de vraag of wij hun DigiD-code kunnen doorgeven. Het antwoord daarop is kort: die hebben wij niet. Wij werken met een speciaal digitaal certificaat voor belastingconsulenten dat voor alle klanten van ons kantoor geldig is.

Dat een digitalisering hindernissen met zich meebrengt realiseert de Belastingdienst zich ook. Voor bewindvoerders (en curatoren) maakt men daarom een uitzondering: deze blijven de post op papier ontvangen voor de onderbewindgestelde. Als u al bekend bent als bewindvoerder dan ontvangt u hierover één dezer dagen een bericht.

Bent u nog niet bekend als bewindvoerder dan kunt u zich als zodanig kenbaar maken bij de Belastingdienst. Ga daarvoor naar www.belastingdienst.nl en vul het formulier “Aanmelden of wijzigen beschermingsbewindvoering” in. Dat staat verstopt op de website. Het snelste vindt u dit formulier door op de website van de Belastingdienst rechts bovenin de zoekterm ‘beschermingsbewind’ in te toetsen. U krijgt dan 1 zoekresultaat en dat leidt u direct naar dit formulier en een korte toelichting. Het enige minpunt is dat u dit formulier (en de bijlagen) alleen digitaal kunt invullen en opsturen (e-mail) naar de Belastingdienst : beschermingsbewind@belastingdienst.nl

De ANBO en andere organisaties maken zich sterk om ook voor ouderen een uitzondering te maken. Onlangs heeft de Staatssecretaris toegezegd hier naar te willen kijken.

Aftrek van zorgkosten blijft onveranderd 
Uit de huidige plannen van de overheid blijkt dat de aftrekposten die we in 2015 kennen in 2016 blijven bestaan. De wetgever wil waarschijnlijk in rond 2017/18 het complete belastingstelsel wijzigen en wil daar niet op vooruit lopen.

Peiljaarverlegging voor de eigen bijdrage CAK
Even een korte herinnering uit de nieuwsbrieven van vorige jaren: peiljaarverleggingen moeten nu binnen 3 maanden na afloop van het aan te passen jaar worden aangevraagd. Indien voor 2015 het peiljaar moet worden verlegd dan is de uiterste datum dus 31 maart 2016. Voor de meeste klanten waar dit speelt is dit al in het lopende jaar gedaan.

Bent u van mening dat ook u in aanmerking komt voor een peiljaarverlegging neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij ontvangen in de periode februari-maart zo veel klanten-post dat het niet mogelijk is om alles door te nemen, vragen te beantwoorden en een individuele inschatting te maken voor 1 april. Veranderingen in vermogen zien wij pas op het moment dat wij de aangifte maken en dat kan te laat zijn.

Afschaffing ouderentoeslag Box 3 vanaf 2016 een feit
U kreeg als AOW-gerechtigde een extra stuk vrijgesteld vermogen in Box 3 als uw inkomen uit uitkering, pensioen of loon laag zijn. Deze extra vrijstelling vervalt vanaf 1 januari 2016. In de praktijk betekende dit dat iedereen die alleen een AOW-uitkering geniet (met hooguit een heel klein pensioentje ernaast) deze vrijstelling had. Uw had dan in 
Box 3, naast de standaardvrijstelling van € 21.330, nog een extra vrijstelling van € 28.236. In totaal hoefde u dan over de eerste € 48.566 van uw vermogen geen Box 3 belasting te betalen. Dat betekent, als u niets doet, dat u meer Box 3 belasting over uw vermogen gaat betalen (als u meer dan € 21.330 vermogen heeft) vanaf 2016.

Kunt u daar nog wat tegen doen? Jawel: als u voor 1 januari 2016 uw vermogen boven de € 21.330 overhevelt naar een groenspaarrekening, groendeposito of groenfondsen (beleggingen, aandelen) dan heeft u daarin nog een extra vrijstelling van € 56.928 die bovenop uw standaardvrijstelling van € 21.330 komt.  Daarbij merken wij op dat de banken niet altijd een inleg mogelijkheid hebben voor groen, informeer daarom tijdig bij uw bank. Ook kunt u uiteraard een schenking overwegen. Let op: als iemand onder bewind/curatele staat is voor een schenking toestemming van de rechter nodig.

Groensparen update 2016
Zoals de zaken er nu voorstaan blijft de vrijstelling voor groensparen voorlopig in stand en telt dit vermogen ook niet mee voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Inleggen blijft lastig omdat banken niet het hele jaar door de mogelijkheid aanbieden. Vanaf 2016 is er geen onderscheid meer tussen AOW-gerechtigden of jongere mensen: de vrijstellingen in Box 3 zijn dan gelijk getrokken voor beide groepen. Zie ook het vorige item in deze nieuwsbrief.

Tip: zet u in 2015 nog een deel van het vermogen in Groen om? Neem dan volgend jaar contact met ons op voor een peiljaarverlegging over 2016. Indien een flink bedrag van gewoon sparen naar groen sparen overgaat is het verleggen van het peiljaar vaak een mogelijkheid. U gaat dan al direct in 2016 besparen.

Koopkrachtreparatie ouderen
Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te repareren wordt de ouderenkorting eenmalig met € 145 verhoogd (voor inkomens tot circa € 35.000). Uw netto AOW-uitkering wordt dus elke maand iets hoger.

Belastingplan 2016
De media staan bol van de berichten over de € 5 miljard die de regering wil verdelen en welk plan nu geblokkeerd lijkt te zijn. Alle oppositie partijen strijden voor hun achterban omdat het plan dat er ligt voornamelijk werkende belastingbetalers een voordeel geeft. Op het moment dat we dit schrijven is deze impasse nog steeds gaande.

Herziening box 3 vanaf 2017
Als het aan de wetgever ligt dan zal Box 3 vanaf 2017 worden aangepast. Men wil beter aansluiten bij het werkelijk haalbare rendement. Zo gaan er verschillende staffels komen (Rendementsklassen) waarbij de gedachte is dat mensen met een hoger vermogen een beter rendement kunnen halen. Daar zijn uiteraard vraagtekens bij te plaatsen. Hierachter steekt een ingewikkeld systeem van schijven en berekeningen die bepalen welk deel onder het lage en welk deel onder het hoge rendement valt. Hoe dat werkt is te ingewikkeld om hier eenvoudig uit te leggen.
Het omslagpunt voor alleenstaanden ligt rond de € 240.000 en voor gehuwden op het dubbele. Blijft uw vermogen hieronder dan gaat u minder Box 3 belasting betalen dan u nu doet. Dat zal het geval zijn voor het overgrote deel van onze klanten. Goed nieuws dus! Het streven is om jaarlijks de tarieven aan te passen op basis van semi-actuele rendementscijfers. De Tweede Kamer heeft op 6 oktober een motie aangenomen waarin zij de regering opdracht geeft om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de werkelijke rendementen te belasten in Box 3. Wordt vervolgd!
Actualiteiten voor bewindvoerders, mentoren en curatoren
Na de invoering van de nieuwe wetgeving in 2014 zijn er weinig ontwikkelingen te melden met de uitzondering van één waarneming: de Rechtbanken kijken, nu de taakstelling van de Rechter is uitgebreid, een stuk strenger naar de jaarlijkse rekening en verantwoording en stelt men vaker inhoudelijke vragen over de uitgaven en inkomsten.

De tarieven voor 2016 zijn nog niet door de minister bekend gemaakt, dat zal waarschijnlijk een hamerstuk worden voor de laatste week van december. Houdt u onze (vernieuwde) website www.sofiad.nl in de gaten. Onder Nieuws zullen wij de bedragen publiceren zodra ze bekend worden. De verwachting is dat de vergoedingen zullen worden geïndexeerd. Ter referentie: in 2015 was de vergoeding voor een niet-professionele bewindvoerder of mentor € 600 per jaar; voor een niet-professionele curator was dit € 1.080.

Afscheid Harry Heemskerk
Een aantal jaren terug is onze collega met deeltijd-pensioen gegaan maar nu is het moment aangebroken dat Harry zich volledig gaat storten op zijn taken als opa en echtgenoot. Dat betekent dat Harry vanaf februari-maart 2016 zijn werkzaamheden zal stopzetten. Wij danken hem voor zijn toewijding en inzet in de afgelopen jaren!

Indien u een kaartje of bedankje wilt sturen: Harry woont nog steeds aan de Laarseweg 14, 8171PP in Vaassen.

Met vriendelijke groet,

Het Sofiad Team: Irma, Annemieke, Yvonne, Marijn, Michel en Harry