Box 3 te zwaar belast?

maandag, 5 januari, 2015

Box 3 heffing onder vuur
De Hoge Raad heeft in april 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waarin de Box 3 heffing aan bod kwam. Die wordt door veel burgers als veel te hoog ervaren, zeker nu de rendementen op spaargeld dramatisch laag zijn. 

De Hoge Raad vond in dat geval de heffing niet te hoog maar kon zich voorstellen dat als de belastingdruk jarenlang hoger ligt dan het rendement dat een burger kan halen, de regeling misschien op de helling moet. In het kielzog daarvan hebben veel advieskantoren en andere partijen ingezet op massa bezwaarschriften waar u (tegen een vergoeding) aan mee kon doen. Dat is niet meer nodig: Op 1 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën alle ingediende bezwaarschriften aangemerkt als een massaal bezwaar. De toepassing van de regeling voor ‘massaal bezwaar’ betekent dat als de Belastingdienst in proefprocedures uiteindelijk niet volledig in het gelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtige die géén bezwaarschrift heeft ingediend. De voorwaarde daarvoor is dat de aanslag op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststond. Is dat laatste het geval dan lift u gratis mee op de uitkomst van deze procedures.